Den Hoek

New water podcast

Nieuw Water heeft water belicht als de drager van levensbelangrijke informatie. Laat dat nu helemaal aansluiten bij het gesprek dat Giovanne heeft gevoerd met Eric Laarakker, de mede-ontwikkelaar van Analemma Water! Helemaal nu hij een nieuw initiatief heeft gelanceerd voor geneeskunde op basis van informatiefrequenties.

Informatie reist via licht, geluid en water en deze media hebben geen geheimen meer voor Eric. Hij is zijn leven lang al gebiologeerd door hoe de natuur werkt en hoe zich dat verhoudt tot vitale gezondheid.

Als kind was hij het liefst buiten in de natuur en voelde hij zich nauw verbonden met paarden; ook h-erkend als spiegels van de ziel. Als volwassene heeft hij alle stromingen in energetische geneeskunde verkend en de wereld bereisd om zichzelf diepgaand te scholen.

Om vervolgens te concluderen dat (zelf) empirisch waarnemen en continu in de praktijk onderzoeken van biologische systemen in levende organismen, het benodigde inzicht kan geven in de holistische ordening van universele informatiestromen; die de basis vormen van het leven dat zij belichamen.

"Wij zijn een bacteriekolonie, in een plas water, aangestuurd door de kosmos "

Eric is holistisch dierenarts, mede-uitvinder van Analemma Water, oprichter van de Healthcare-Academy en van het nieuwe platform Information Medicine.

In het gesprek met Giovanne vertelt Eric over zijn persoonlijke ontwikkelingsproces en de vorming van zijn professionele carrière. Hierin speelt radiësthetisch onderzoek met de Lecher-antenne een belangrijke rol. Ook legt Eric o.a. uit hoe hij samen met Dolf Zantinge is gekomen tot de ontwikkeling van het unieke Analemma water.

Waterbewustzijn heeft een belangrijke rol gespeeld en zo kwam hij tot zijn vernieuwingen in de zorg voor gezondheid.

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a:

  • Water als onderdeel van het universum
  • De cruciale rol van water en biofotonen
  • De potentie van coherent water
  • Water als een bio-quantum computer
  • Ziekte als een probleem op informatie niveau
  • Het belang van een goed functionerend micro-bioom
Scroll to Top