Den Hoek

Ataxie bij paarden

Ataxie bij paarden

Wat is Ataxie?

Ataxie is de benaming voor een klinisch symptoom: een paard met een verminderde coördinatie.

Bij een  atactisch paard is een verstoring in de zenuwgeleiding aanwezig. Hierdoor worden de signalen vanuit de hersenen of vanuit het ruggenmerg (Wobbler) naar de spieren, niet of onvoldoende doorgegeven. Het paard zwabbert en loopt als een dronken persoon te waggelen. Er wordt meestal een onregelmatige gang, zwaaien met de benen en soms neiging tot omvallen of steunen tegen muur gezien.

Klinische symptomen zijn vooral te merken bij richtingveranderingen (slangevolte) en bij plotselinge tempowisselingen (achteruitzetten). Ataxie kan van één been uitgaan, maar is meestal 2 of 4 benig. Een ataxie die maar minimaal aanwezig is, is soms moeilijk te vinden en te onderkennen. Vaak zijn dit vage kreupelheidsklachten, die heel vaak gemist worden bij een klinisch bewegings- en neurologisch onderzoek.

Verlammingsverschijnselen, zoals ataxie en staartverlammingen, ontstaan wanneer bepaalde onderdelen van het zenuwstelsel beschadigd zijn. De oorzaak is meestal een trauma (val, schop van een paard, hangen in trailer), maar ook door degeneratie of toxinen (door voer) en rhinopneumonie kan verlamming of verzwakking optreden.

Symptomen van Ataxie:

Ataxie bij paarden uit zich over het algemeen in symptomen, zoals:

  • Zwalkend en ongecoördineerd lopen (dronkenmansgang) met name vanuit de achterhand
  • Scheef dragen van de staart
  • Tragere beweging van het been
  • Zwaaien met benen (hoef wordt meer naar buiten of binnen geplaatst)
  • evenwichtsproblemen

Ook in lichtere mate kan ataxie aanwezig zijn dan zijn de symptomen veel minder duidelijk en deze uiten zich meestal in rijtechnische klachten, zoals:

  • Kreupel of onregelmatig lopen
  • Moeite met verzameling
  • Moeite met tempowisselingen (voornamelijk van galop naar draf)
  • Moeite met inbuigen (vaak stijve en rechte hals)

De symptomen van ataxie verergeren als het paard moe wordt. De mate van bespiering bepaalt vaak ook in hoeverre het paard de verminderde coördinatie wat kan compenseren.

Acupunctuur kan bij verlammingsverschijnselen goede resultaten opleveren. Denk hierbij vooral aan ataxie of staartverlammingen. De resultaten zijn afhankelijk van de mate van verlamming en of het een acuut of chronisch probleem is. Hoe ernstiger de verlamming, des te moeilijker het is om volledig herstel te bereiken. Het kan een langdurige traject zijn om beschadigingen van het zenuwstelsel te behandelen.

Neem contact op met een dierenarts, indien u vermoed dat uw paard ataxie heeft. Des te sneller de diagnose is gesteld, des te groter de mogelijkheden van behandelingen kunnen zijn.

Scroll naar boven