Den Hoek

Behandelen met geluid

Behandelen met geluid en elektromagnetische golven

Het is ons gelukt om, met medewerken van biologen en ict’ers, alle frequenties om te zetten in geluidsgolven en in elektromagnetische golven.  Beide gebruiken we nu voor het behandelen van mens en dier.

Door de geluids,- en elektromagnetische golven gaat het water rondom en in een orgaan dusdanig trillen dat het weer terug gaat komen in zijn oorspronkelijke harmonische balans. Hierdoor kan het orgaan weer normaal gaan functioneren en treedt genezing in.

In ons geluidsprogramma zitten een aantal unieke dingen, één daarvan is dat de overtonen zijn ingebouwd. Puur en alleen met computers en geluid behandelen is niet gewenst omdat de computer geen mooie golven kan produceren en al zeker geen overtonen. En de overtonen zijn noodzakelijk! Dit geluidsprogramma produceert wél 8 harmonische tonen. Één toon is niet voldoende want er is een ying toon en een yang toon, dit programma zoekt die bij elkaar en speelt ze tegelijk af.

Verder is gebleken dat frequenties eigenlijk nooit hetzelfde zijn, in de winter heeft bijvoorbeeld je nier een ander trillingsniveau dan in de zomer. Die kwantuminformatie (en dus eigenlijk niets in het lichaam) is een constante, terwijl dat wij (de mens) dat wel proberen ervan te maken.

Wij zijn er achter gekomen dat de constante varieert met de zogenoemde “analemma, dit is de positie van de zon ten opzichte van de aarde.

 

Alle data van de NASA over de stand van de zon zijn ingebouwd in dit unieke programma, het computerprogramma past zich automatisch aan dus de geluidsfrequenties zijn bijna nooit hetzelfde.

Het programma wat dus vandaag geschreven is kun je morgen, volgende week of volgende maand ook nog gebruiken omdat het zich aanpast. Het heeft dus geen zin het programma op te nemen en thuis af te spelen.

Hoe meer het programma zich kan aanpassen aan het lichaam, hoe natuurlijker het is, hoe meer het lichaam het zal accepteren. Is het een tegennatuurlijk geluid, dan geeft het lichaam juist weerstand.

Naast het aanpassend vermogen naar de specifieke dag van afspelen zijn de hoge kwaliteit van de geluidsboxen, de versterkers en zelfs de bedrading van groot belang. Alles om zo’n zuiver mogelijke toon te krijgen. Hoe zuiverder de toon is, hoe beter het werkt.

Iedere patiënt krijgt zijn eigen samengestelde, unieke, programma met onder andere de chakra’s, de meridiaansystemen en de fysieke systemen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal vaste programma’s voor bepaalde aandoeningen.

Het lichaam heeft tijd nodig om in een nieuwe balans te komen, daarom zit er een bepaalde periode tussen de behandelingen. In de praktijk merken we dat eens in de 2 à 3 weken voldoende is.

De behandelaar beslist hoeveel tijd er voor die patiënt tussen moet zitten, dat is geen vast protocol. In sommige ernstige gevallen is bijvoorbeeld een bepaalde periode 1x per week noodzakelijk.

Het is van tevoren ook niet vast te stellen hoe vaak een behandeling herhaald moet worden, ieder lichaam is anders en reageert anders. De meeste patiënten zijn met 3 à 4 behandelingen al wel een heel eind op weg.

Tussentijds kunnen, indien gewenst, programma’s aangepast worden.

Behandelen met elektromagnetische golven

Verder is er ook nieuwe methode ontwikkeld om ook met elektromagnetische golven te kunnen behandelen, dit gaat door middel van een apparaat: de Harmonic Balanser.

Dit is een systeem waarbij het gelukt is om elektromagnetische frequenties als gedragen golven op een dragende golf te zetten van een teslaspoel.

Een teslaspoel genereerd een groot elektromagnetisch veld, vergelijkbaar met een WIFI station alleen niet schadelijk. In dat elektromagnetisch veld worden de benodigde frequenties van het lichaam geplaatst via de Harmonicslijn en de kwantuminformatie van medicijnen, kruiden etc.

Als ontvangstation zijn er speciaal voor onze praktijk dekens ontwikkeld die doormiddel van goud,- en zilverdraad zijn voorzien van een bepaalde rasterstructuur. Deze kunnen de trillingen ontvangen en weer afgeven aan de waterstructuur in het lichaam.

Scroll naar boven