Den Hoek

Mestonderzoek wormeieren bij paarden

Aanvragen mestonderzoek
Neem contact op met de praktijk om te bespreken of de klachten van uw paard in aanmerking komen voor een mestonderzoek. Vul vervolgens het digitale inschrijfformulier in en stuur de mest op. Klik hier voor het formulier.

Mestonderzoek wormeieren bij paarden

Het is belangrijk om uw paard regelmatig te controleren op wormeieren, door middel van een mestonderzoek. Zeker wanneer uw paard verblijft in een omgeving waar gemakkelijk worminfecties verkregen worden en wanneer uw paard een verminderde weerstand heeft.
Wist u dat:

 • een groot deel van de paarden die ontwormt worden, op het moment van ontwormen niet of licht besmet is .
 • wanneer paarden slechts licht besmet zijn en een goede afweer hebben, het vaak niet nodig is om te ontwormen.
 • paarden te vaak en onnodig ontwormen resistentie tegen de ontwormmiddelen in de hand werkt.
 • er wormeitjes in de populatie nodig zijn waartegen niet ontwormt is, om resistentievorming te voorkomen.
 • een paard ook natuurlijk immuniteit tegen wormen moet opbouwen.
 • wanneer er na mestonderzoek ontworming niet nodig blijkt, u ook geen kuur hoef te geven.
 • het minstens net zo belangrijk is om een goede hygiene omtrent wormen te handhaven.
 • minimaal 2 keer per week het weiland van mest ontdoen, zeer effectief is om wormbesmettingen te voorkomen.
 • het grootste deel van de wormpopulatie zich als larve bevindt op de wei, en slechts een klein deel in het paard.
 • mest en voerkruiwagens gescheiden houden een belangrijke hygienemaatregel is.

Lees hier gedetailleerdere informatie over de diverse parasieten bij paarden en de bestrijding van wormen.

Mestonderzoek paard eitellingen

Vanaf heden is het mogelijk om mestonderzoek uit te laten voeren in onze praktijk. Wij doen eitellingen van maag-darmwormen en zullen u adviseren of u uw paard moet ontwormen en zo ja met welk middel.

Om een betrouwbare uitslag te krijgen is het belangrijk om het mestonderzoek op het juiste moment te laten plaats vinden en om het juist te transporteren.
Verder zullen wij u vragen om een korte vragenlijst in te vullen, om een beeld te krijgen van het infectierisico.

Wijze van versturen mestmonster

 • Stap 1: Neem contact op met de praktijk ivm aangeven wormeitelling.
 • Stap 2: Verzamel een handje vol verse mest.
 • Stap 3: Doe de mest in een plastic zakje en druk deze plat.
 • Stap 4: Doe een tweede zakje eromheen tegen lekken en daarbij een wattenpad voor eventuele vochtabsorptie.
 • Stap 5: Vouw hieromheen een stukje karton en doe het in een bubbeltjesenvelop.
 • Stap 6: Download en print de vragenlijst wormeitelling (klik op deze link). Vul deze in en stuur het samen met de mest naar ons adres:

Holistische praktijk voor dieren Den Hoek
Bisschopsweg 2
3732HW de Bilt

Wij streven er naar om binnen 3 dagen de uitslag aan u door te geven.

Moment van onderzoek

Het is belangrijk om niet binnen de ERP (egg reappearance period) opnieuw te ontwormen tegen cyathostominae (“bloedworm”). De ERP geeft de periode aan hoe lang het duurt voordat er weer wormeieren (kunnen) verschijnen in de mest na ontwormen. Het is verstandig om pas na afloop van de ERP een mestonderzoek uit te voeren en opnieuw te ontwormen als dat nodig blijkt.

Voor de onderstaande werkzame stoffen geldt de volgende ERP:

 • febantel, fenbendazole: 6 weken
 • pyrantel: 6 weken
 • ivermectine: 8 weken
 • moxidectine: 12 weken
Scroll naar boven