Den Hoek

Retourneren en klachten webshop bestelling

Retourneren en klachten webshop bestelling

Retourneren webshop bestelling

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product, dat u via onze webshop heeft besteld, te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier. Klik hier om het Modelformulier voor herroeping te downloaden.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Klachten procedure webshop

Indien u een klacht heeft omtrent uw webshop bestelling, dan kunt u op volgende wijze contact met ons opnemen:

  • via email: info@holistischdierenarts.nl
  • schriftelijk: Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt

WIj verzoeken u de volgende informatie te sturen

  • Uw Naam
  • Webshop bestel nummer / factuur nummer
  • Omschrijving van uw klacht

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen hoe wij de klacht kunnen afhandelen.

Geschil procedure via Stichting Webshop Keurmerk

Indien een geschil bestaat dan is bemiddeling mogelijk door de Stichting Webshop Keurmerk. Leidt de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop van de SGC (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop) .

Een klacht bij de SGC is alleen mogelijk indien de aanbieder nog actief is en niet de activiteiten heeft gestaakt, surséance van betaling heeft aangevraagd of failliet is.

De aanbieder is verplicht mee te werken aan de beslechting van geschillen door de Geschillencommissie Webshop en nakoming van het daaruit voortvloeiend bindend advies.

Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. De aanbieder onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.

Scroll naar boven