Den Hoek

Behandeling Humaan

Behandeling Humaan

Bij Den Hoek worden ook mensen behandeld. U kunt een afspraak inplannen bij Annette Brenters, Eric Laarakker en Huib Jansen. Zij zijn bij ons werkzaam als humaan acupuncturist

Veel diereneigenaren, die hun dier  zagen opknappen van een holistische behandeling, vroegen zich af of deze manier van werken ook op mensen toegepast kan worden.

Gebaseerd op inzichten o.a. afkomstig uit Chinese Filosofie en Chinese Geneeskunde, waarbij energiestromen de basis van de gezondheid zijn en acupunctuur één van de behandelwijzen is, heeft Den Hoek een eigen diagnostisch- en behandelprotocol ontwikkeld, de holistische benadering, die bij mens en dier in veel situaties goede resultaten heeft. Op het gebied van energetische behandelen wordt veel aan onderzoek en ontwikkeling gedaan.

Behandelplan en behandeling

In de regel wordt er voorafgaand aan de behandeling een behandelplan gemaakt, maar het komt vaker voor dat het behandelplan zich pas vormt tijdens de behandeling. De eerste schakel is het gezondheidsverslag dat de cliënt online instuurt. Hierna wordt er door de assistentes een cliëntendossier aangemaakt.

Aan de hand van de gestuurde informatie kan de behandelaar zich op voorhand een beeld vormen van het klachtenpatroon.

Wanneer men voor het eerst komt, vindt er een intakegesprek plaats waarna aansluitend de behandeling plaatsvindt. Nadat er met de Lecher-antenne metingen zijn gedaan, wordt er gekeken welke behandelmethoden er ingezet gaan worden. Deze kunnen variëren van acupunctuur, voedingsadvies tot een manuele therapie of een combinatie van therapieën. Aanvullend (regulier) onderzoek, zoals bloedtesten, röntgenfoto’s of echografie kunnen noodzakelijk zijn.

Een methode die vrijwel altijd gebruikt wordt, is de geluidstherapie. Hierbij wordt er een individueel programma samengesteld of een vast programma gehanteerd.

Het is voor cliënten ook mogelijk om, tussen de behandelingen met hun therapeut door, enkel een geluidsbehandeling te ondergaan.

Met de Connectie-sensor worden er frequenties en middelen getest. Hieruit ontstaat een indicatie wat in te zetten voor de behandeling. Met de connectie-sensor kan overigens zowel getest als behandeld worden. Ook kunnen door cliënt meegebrachte medicatie, supplementen, voedingsproducten e.d. getest worden.

Een heel belangrijk onderdeel van het behandeltraject is de informatie waar cliënt mee komt. Door deze te integreren in de uitkomsten van het meten en testen komt de behandelaar tot een, voor iedere cliënt uniek, behandelplan.

Er wordt altijd gestreefd naar een zo optimaal mogelijk resultaat. Bij chronische klachten wordt er gedurende een wat langer tijdsbestek ondersteuning verleend. Bij acute klachten kan er vaak volstaan worden met 1 à 2 keer behandelen. Bij iedere vervolgbehandeling vindt er een evaluatie plaats, waarbij ook weer gemeten en getest wordt.

Voeding

In tegenstelling tot bij behandeling van dieren kan een menselijke patiënt rechtstreeks vragen beantwoorden. Dit kan zowel voor- als nadelig zijn, daar het soms moeilijk is objectief naar de herkomst van eigen klachten te kijken. Invloeden van interne aard (auto-immuun aandoeningen, aangeboren afwijkingen, mentaal/emotionele problematiek enz.) kunnen net als externe aandoeningen (infecties, trauma, toxische belasting enz.) de gezondheid nadelig beïnvloeden. Zonder dat men zich daarvan bewust is, kunnen leef- en eetgewoonten, bij voorbeeld, oorzaak zijn van een grote verscheidenheid aan klachten.

U kunt ook een voedingsconsult inplannen bij Annette.

Voor meer vragen kunt u contact met ons opnemen.

Scroll naar boven