Den Hoek

Genezen met geluid en met elektromagnetische golven

Genezen met geluid en met elektromagnetische golven

We behandelen bij Den Hoek met twee nieuwe behandelmethodes:

  • Geluidstherapie en 
  • Harmonics balancer (elektromagnetische golven).

Waarom water, licht en geluid?

Water, licht en geluid spelen een prominente rol in de behandeling van patiënten binnen onze praktijk. Een lichaam bestaat voor 99% uit water. Algemeen is het bekend dat een lichaam uit 70% water bestaat, maar dat is absoluut gewicht. Water is namelijk lichter dan bijvoorbeeld een hoop biomoleculen, mineralen etc. Moleculair gezien is het lichaam dus 99% water. Even ter vergelijking: een komkommer is 97% water, wij als mens hebben dus meer water in ons lichaam zitten dan een komkommer.

Water, licht en geluid bevat een zekere informatie, daarnaast kan water ook licht en geluid geleiden. Wat wij uiteindelijk willen bereiken is het zelf genezend vermogen van het lichaam aanspreken, het lichaam is een zelf organiserend systeem. Als dit wordt aangesproken, dan is er daadwerkelijke genezing in plaats van symptoombestrijding. Dit noemen wij informatiegeneeskunde.

Niet materie, maar kwantuminformatie is de bouwsteen van alles

Erik Verlinde is een kwantumfysicus en heeft al diverse prijzen gewonnen, onder andere in 2011 de Spinoza prijs. De kwantummechanica geeft beschrijvingen van de kleinste deeltjes in ons universum, het atomaire niveau. Alles is opgebouwd uit kwantuminformatie en water is de drager hiervan. Met de lecherantenne meten wij deze kwantuminformatie.

Kwantuminformatie bouwt op zijn beurt weer materie op, de reguliere geneeskunde houdt zich eigenlijk alleen maar bezig met de materie. Als we dit dan vergelijk met bijvoorbeeld het water, is dat dus maar 1% van het hele lichaam. Informatiegeneeskunde werkt dus niet zozeer op het fysieke gedeelte van het lichaam, maar probeert om het informatiesysteem weer te corrigeren.

Een lichaam is in staat om zichzelf weer te helen, wij genezen dus als (dieren) arts in feite niemand.

Golven

Er zijn een aantal soorten golven:

  • Elektromagnetische golven
  • Mechanische golven (bijvoorbeeld geluidsgolven, watergolven)
  • Scalar waves
  • Zwaartekrachtsgolven

En waarschijnlijk nog veel meer!

Elektromagnetische golven

Elektromagnetische golven bestaan uit een elektrische en een magnetische golf. Het elektrisch magnetische spectrum gaat van beneden naar boven, van hele lange golven (duizenden kilometers) naar hele korte golven. Dit gaat via verschillende stadia o.a. Radiogolven,  microwave, tera hertz, infrarood, zichtbaar licht, UV, Xrays, gammarays.

Per stadia is er een halvering van de golflengte. Hier wordt ook meteen een ander fenomeen waargenomen; alles is opgebouwd uit harmonische tonen. Een harmonische toon is eigenlijk steeds verdubbeling van de toon. Er zijn fundamentele tonen (de basistonen) en overtonen.

Dit wil zeggen dat als er ergens in het magnetisch spectrum iets veranderd het gelijk doorwerkt naar de rest, dit werkt voornamelijk door naar boven. De natuur heeft in geluid altijd één fundamentele toon met acht overtonen. Als er één overtoon verdwijnt is er meteen een compleet ander spectrum. In de elektromagnetische golven zijn er soms wel 50 tot 60 overtonen.

Wat we ons vaak niet realiseren is dat we zien van het elektromagnetisch spectrum, het licht, maar fractie is van wat er daadwerkelijk allemaal is.

Het zichtbare licht is maar 1 octaaf van de 72 octaven. Dat is eigenlijk waar de meeste mensen hun waarheid op baseren, iets wat we zien geloven we en wat we niet zien geloven we niet. Terwijl dieren bijvoorbeeld, iets heel anders zien dan wij. Bijen zien voornamelijk in het UV, daarom kunnen ze in een kas bijna niet overleven. Voor een bij is het donker in een kas, ze raken de weg kwijt. Mollen zien infrarood en kunnen daarom onder de grond leven. Er moet dus rekening gehouden worden met het héle elektrisch magnetisch spectrum en niet alleen het voor ons zichtbare deel.

Het leven is dus eigenlijk opgebouwd uit elektromagnetische velden, maar dan dus het héle magnetisch spectrum.

Elektromagnetische golven zijn dragers van informatie volgens de theorie van Erik Verlinden. Er zijn dragende en gedragen golven. Dus op bepaalde frequenties kunnen er weer andere frequenties opgezet worden. Dit doen we bijvoorbeeld op de radio. Radio zit op 1 golflengte, maar toch is er geluid hoorbaar omdat er verschillende andere golflengtes op gezet zijn. Een ander mooi voorbeeld is glasvezel. Glasvezel is licht ergens uit het zichtbare spectrum en daar worden frequenties opgezet, miljarden bits en informatie zitten daar op.

Zo zien wij eigenlijk ook een meridiaanstroom in het lichaam. Een meridiaanstroom is te vergelijken met de glasvezelinformatie die op licht via het water reist in het interstitium. Het interstitium is de extracellulaire ruimte, de ruimte buiten de cellen van een weefsel. Deze speelt een rol in de waterhuishouding (uitwisseling van aanvoer- en afvalstoffen) van een meercellig organisme.

Geluidsgolven

Geluidsgolven zijn longitudinale golven. Een longitudinale golf is een golf waarin de golfbeweging plaatsvindt langs de richting waarin de energie zich verplaatst. Geluid plant zich in lucht en in andere gassen en vloeistoffen voort als een longitudinale golf. In vaste stoffen plant geluid zich zowel longitudinaal als transversaal voort.  Een drukgolf, wat als voordeel heeft dat het heel diep door kan dringen in weefsel en vooral in water.

Water

Water is heel bijzonder, want het kan licht en geluid geleiden en absorberen. Walvissen kunnen hierdoor ook op kilometers afstand met elkaar communiceren.

Er is het hoorbare geluid, maar heel veel geluiden horen wij als mens niet eens zoals ultra-, en infrasound. Dit is hoogstwaarschijnlijk ook een verklaring dat bijvoorbeeld olifanten bij een tsunami allang weg zijn. De tsunami’s produceren vermoedelijk hele lage geluidsgolven, een infrasound die wij niet horen, maar een olifant weet dat er gevaar dreigt.

Ultrasound is een bekend fenomeen, er wordt hier gebruik van gemaakt bij onder andere echo’s maar bijvoorbeeld vleermuizen gebruiken dit ook. Ze sturen een geluidssignaal, dit weerkaats op een object en dan weten ze precies of ze eromheen moeten vliegen of dat het een mogelijke prooi is.

Er zijn dus, voor zover bekend, twee manieren die we kunnen hanteren om informatie in een lichaam te veranderen: met licht en met geluid. Zoals gezegd, 99% van de moleculen in het lichaam zijn water. Water is de hele tijd bezig, continu in beweging. De 1% in ons lichaam wat overblijft zijn biomoleculen. Deze 1% kan niets zonder de juiste structuur van het water.

Zelfs DNA wordt volledig in stand gehouden door de waterstructuren. Water bepaald álle biologische processen in het lichaam. Het leven in de cellen is eigenlijk alleen maar te begrijpen door het feit dat water zogenaamde coherente structuren maakt. Anders gezegd: de structuur van het water bepaald de vitaliteit van het lichaam.

Conclusie: we zijn gewoon heel intelligent water!

Leven is gecreëerd door water en licht

Licht is een bron van informatie gebaseerd op elektromagnetische golven.
Water heeft een kristallijne structuur en is een natuurlijke elektromagnetische absorber en drager.

Als water energie absorbeert draagt het dit niet alleen, het heeft ook een interactie met de energie én het kan zichzelf reorganiseren. Dan ontstaan er zogenaamde coherente domeinen (samenhang in de natuurkunde).

Dit hele model komt bij een Italiaanse kwantumfysicus vandaan, Preparata del Giudice.
Water heeft een bepaalde structuur en trilt op een bepaalde manier, niet chaotisch. Op het moment dat het op een bepaalde manier trilt heeft het ook een bepaalde frequentie. Water kan miljarden van dit soort informatie bevatten, allemaal verschillende coherente domeinen.
Bij normaal water is er een niet coherente structuur, dit is vaak heel erg laag in energie. Terwijl de coherente domeinen uit zichzelf al heel veel energie produceren.

Water absorbeert elektromagnetische energie, water werkt als een breedband absorber, waarbij het zichtbare licht het minst wordt geabsorbeerd.
De dampkring bestaat uit damp en absorbeert 70% van de straling van de zon. Daar is niks “zweverig” aan, dat is gewoon wetenschap. Als er geen water om de aarde was geweest in de dampkring gingen we met z’n allen acuut dood. Ons energieveld is vergelijkbaar met die van de dampkring.

Frequenties

In de afgelopen 30 jaar hebben we ruim 5000 frequenties gevonden die kunnen worden gemeten met de lecherantenne. Ieder orgaan, iedere cel, ieder hormoon etc. heeft zijn eigen specifieke frequentie.
Ook daar is niets zweverigs aan, weer even terug naar de quote van Eric Verlinden: “wij zijn kwantuminformatie.”
Als een bepaalde frequentie, bijvoorbeeld die van de lever, disharmonisch wordt ontstaat er uiteindelijk een leverprobleem. Met disharmonisch bedoelen we uit balans, de overtonen (de harmonische tonen) zijn niet meer aanwezig. Dit kan veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, voeding, stress, omgevingsfactoren, straling, toxines, erfelijke factoren (ook DNA trilt op een bepaalde manier) enzovoort. Als dit niet tijdig wordt aangepakt ontstaan er dus ook daadwerkelijk fysieke klachten en kan het de rest van het lichaam óók uit balans halen.

Een voorbeeld uit de vijf elementenleer:

Als angst/stress lang genoeg duurt bestaat de kans dat de nierenergie achteruit gaat. Eerst gaat het op energetisch niveau disfunctioneel worden en als dat maar lang genoeg duurt wordt het steeds meer in de materie getrokken (in het fysieke) en ontstaan echt daadwerkelijke fysieke nierproblemen krijgen óf wat er aan gerelateerd is in de acupunctuur: het bekken, de knieën etc.

Vaak wordt er dan aan het einde van het traject begonnen, de knieën worden behandeld, wat misschien ook wel verstandig is, maar als er daadwerkelijke genezing op lange termijn moet komen dan moet er teruggegaan worden naar de kern van het probleem waar het allemaal begonnen is. In dit geval bij de angst.  Soms is het dan al niet meer genoeg om alleen nog maar met de trilling van de angst te gaan werken, het kan zijn dat er zoveel kapot is in de fysieke structuur dat het niet meer te repareren is.  In de meeste gevallen is het dan nog wel te voorkomen dan het erger wordt én is het de moeite waard om te proberen toch nog een heel eind te herstellen.

Dus in het voorbeeld van de knieën; er zijn kraakbeenproblemen in de knie wat veroorzaakt is door disbalans in de nieren maar dit wil dus niet automatisch zeggen dat als de nierenergie en angst wordt aanpakt dat de knie ook weer 100% kan herstellen.

Behandelen met geluid en elektromagnetische golven

Het is ons gelukt om, met medewerken van biologen en ict’ers, alle frequenties om te zetten in geluidsgolven en in elektromagnetische golven.  Beide gebruiken we nu voor het behandelen van mens en dier.

Door de geluids,- en elektromagnetische golven gaat het water rondom en in een orgaan dusdanig trillen dat het weer terug gaat komen in zijn oorspronkelijke harmonische balans. Hierdoor kan het orgaan weer normaal gaan functioneren en treedt genezing in.

In ons geluidsprogramma zitten een aantal unieke dingen, één daarvan is dat de overtonen zijn ingebouwd. Puur en alleen met computers en geluid behandelen is niet gewenst omdat de computer geen mooie golven kan produceren en al zeker geen overtonen. En de overtonen zijn noodzakelijk! Dit geluidsprogramma produceert wél 8 harmonische tonen. Één toon is niet voldoende want er is een ying toon en een yang toon, dit programma zoekt die bij elkaar en speelt ze tegelijk af.

Verder is gebleken dat frequenties eigenlijk nooit hetzelfde zijn, in de winter heeft bijvoorbeeld je nier een ander trillingsniveau dan in de zomer. Die kwantuminformatie (en dus eigenlijk niets in het lichaam) is een constante, terwijl dat wij (de mens) dat wel proberen ervan te maken.

Wij zijn er achter gekomen dat de constante varieert met de zogenoemde “analemma, dit is de positie van de zon ten opzichte van de aarde.

Alle data van de NASA over de stand van de zon zijn ingebouwd in dit unieke programma, het computerprogramma past zich automatisch aan dus de geluidsfrequenties zijn bijna nooit hetzelfde.

Het programma wat dus vandaag geschreven is kun je morgen, volgende week of volgende maand ook nog gebruiken omdat het zich aanpast.

Het heeft dus geen zin het programma op te nemen en thuis af te spelen.

Hoe meer het programma zich kan aanpassen aan het lichaam, hoe natuurlijker het is, hoe meer het lichaam het zal accepteren. Is het een tegennatuurlijk geluid, dan geeft het lichaam juist weerstand.

Naast het aanpassend vermogen naar de specifieke dag van afspelen zijn de hoge kwaliteit van de geluidsboxen, de versterkers en zelfs de bedrading van groot belang. Alles om zo’n zuiver mogelijke toon te krijgen. Hoe zuiverder de toon is, hoe beter het werkt.

Iedere patiënt krijgt zijn eigen samengestelde, unieke, programma met onder andere de chakra’s, de meridiaansystemen en de fysieke systemen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal vaste programma’s voor bepaalde aandoeningen.

Het lichaam heeft tijd nodig om in een nieuwe balans te komen, daarom zit er een bepaalde periode tussen de behandelingen. In de praktijk merken we dat eens in de 2 à 3 weken voldoende is.

De behandelaar beslist hoeveel tijd er voor die patiënt tussen moet zitten, dat is geen vast protocol. In sommige ernstige gevallen is bijvoorbeeld een bepaalde periode 1x per week noodzakelijk.

Het is van tevoren ook niet vast te stellen hoe vaak een behandeling herhaald moet worden, ieder lichaam is anders en reageert anders. De meeste patiënten zijn met 3 à 4 behandelingen al wel een heel eind op weg.

Tussentijds kunnen, indien gewenst, programma’s aangepast worden.

Behandelen met elektromagnetische golven

Verder is er ook nieuwe methode ontwikkeld om ook met elektromagnetische golven te kunnen behandelen, dit gaat door middel van een apparaat: de Harmonic Balanser.

Dit is een systeem waarbij het gelukt is om elektromagnetische frequenties als gedragen golven op een dragende golf te zetten van een teslaspoel.

Een teslaspoel genereerd een groot elektromagnetisch veld, vergelijkbaar met een WIFI station alleen niet schadelijk. In dat elektromagnetisch veld worden de benodigde frequenties van het lichaam geplaatst via de Harmonicslijn en de kwantuminformatie van medicijnen, kruiden etc.

Als ontvangstation zijn er speciaal voor onze praktijk dekens ontwikkeld die doormiddel van goud,- en zilverdraad zijn voorzien van een bepaalde rasterstructuur. Deze kunnen de trillingen ontvangen en weer afgeven aan de waterstructuur in het lichaam.

Scroll naar boven