Den Hoek

Goudkorrel perceptie-onderzoek

Goudkorrel perceptie-onderzoek

Op deze pagina vindt u de uitkomsten van het perceptie-onderzoek naar de resultaten van het implanteren van goudkorrels bij honden en paarden dat STEHD onlangs heeft uitgevoerd in opdracht van de Holistische praktijk voor Dieren Den Hoek.

Omdat het implanteren van goudkorrels ter pijnbestrijding een nog vrij onbekende behandelmethode is, zullen wij eerst in het kort een toelichting geven (in het volledige rapport vindt u een uitgebreidere beschrijving met compleet behandelprotocol). Vervolgens geven we een aantal belangrijke uitkomsten weer.

Het volledige rapport kunt u vinden en downloaden op onze website.

Mocht u graag een geprint exemplaar van het rapport ontvangen, dan kunt u dit aanvragen via het STEHD-secretariaat (per e-mail aan info@stehd.nl of telefonisch via 030-2640237).

De inhoud van het rapport spreekt voor zich en geeft u, hopelijk, een goed beeld van de resultaten.

Toelichting op de behandelmethode 'het implanteren van Goudkorrels'

Indicaties:
Chronische pijn ten gevolge van bewegingsproblemen, met name degeneratieve gewrichtsziekten (met of zonder artrose). Denk hierbij aan chronische rugklachten, zoals kissing spines, of klachten als heupdysplasie (HD), elleboogdysplasie (ED), lumbosacrale stenose en spat.

Omschrijving van de behandeling:
Door het implanteren van goudkorrels op specifieke acupunctuurpunten, krijg je een continue stimulatie op deze punten. Hierdoor zie je in de meeste gevallen een snelle en langdurige verbetering van de pijnklachten optreden.

Via een holle naald worden kleine bolletjes van goud ingebracht in het lichaam (blijvend) op acupunctuurpunten die te maken hebben met de pijnklachten. Het inbrengen van de goudkorrels op deze specifieke plaatsen, vermindert de pijnklachten of neemt de pijn geheel weg. De oorzaak van de klachten wordt dus niet weggenomen, maar bij een succesvolle behandeling ondervindt het dier er geen hinder (pijn) meer van. Met andere woorden: gewrichtsslijtage bijvoorbeeld, kan niet worden weggenomen, de pijn die ermee gepaard gaat wel.

Bij vele aandoeningen met chronische pijnklachten kan dit de levenskwaliteit van het dier aanzienlijk verbeteren en de verwachte levensduur verlengen. Vaak is een paard zelfs weer als sportpaard inzetbaar na behandeling.

Goud heeft een sterk toniserende ofwel stimulerende werking op de acupunctuurpunten. Uit ervaring van Den Hoek is gebleken dat hoe zuiverder het goud is, hoe beter en langduriger de werking is, vandaar dat binnen Den Hoek uitsluitend 24 karaats goud wordt gebruikt voor de goudkorrelbehandelingen.

1. te behandelen acupunctuurpunten gelokaliseerd
2. Goudkorrels met links bovenin de holle naald (luer lock canule)
3. Implanteren van een goudkorrel door holle naald.

Uitkomsten perceptie-onderzoek 'het implanteren van Goudkorrels'

Diereigenaren die hun dier(en) in de afgelopen 2 jaar hebben laten behandelen met goudkorrels bij de Holistische praktijk voor Dieren Den Hoek zijn uitgenodigd via een vragenformulier deel te nemen aan het onderzoek. We zijn verheugd dat vele deelnemers bereid waren het vragenformulier ingevuld retour te sturen en waarderen hun bijdrage hierin. Dit interne onderzoek (ook wel perceptie-onderzoek genoemd) heeft ons veel inzicht gegeven in hoe de deelnemers het hebben ervaren hun dier(en) op deze wijze te laten behandelen.

Ingevulde vragenformulieren uitgedrukt in percentages:
– Deelnemende eigenaren van honden en paarden (totaal percentage deelnemers): 71,23%
– Deelnemende eigenaren van honden: 86,21%
– Deelnemende eigenaren van paarden: 61,36%

Resultaat van verbetering tot sterk verbeterd na het implanteren van goudkorrels:
– Percentage verbetering/sterk verbeterd na behandeling honden en paarden: 92,31%
– Percentage verbetering/sterk verbeterd na behandeling honden: 96%
– Percentage verbetering/sterk verbeterd na behandeling paarden: 88,88%

Is het implanteren van goudkorrels een effectieve behandelmethode en hoe hebben de deelnemende diereigenaren de behandelingen ervaren?
In dit perceptie-onderzoek hebben we veelal positieve antwoorden op deze onderzoeksvragen gekregen.

Om als wetenschappelijk onderzoek geaccepteerd te worden, zou een dubbelblind onderzoek uitgevoerd moeten worden. In dit geval zou de helft van de onderzoeksgroep dan wel goudkorrels geïmplanteerd krijgen en de andere helft een placebo. Gezien de ethische bezwaren, hebben wij hier bewust niet voor gekozen. Het zou daarom voorbarig en misschien zelfs onzorgvuldig zijn harde conclusies aan dit onderzoek te verbinden, omdat het een perceptie-onderzoek betreft. Maar we zijn zeer verheugd over de mooie uitkomsten ervan en willen dit graag met u delen.

Een zeer groot deel van de deelnemers heeft het implanteren van de goudkorrels bij hun dier de moeite waard gevonden en zou wederom overgaan tot het implanteren van goudkorrels bij hun dier. Dit betekent dat een zeer groot deel goede ervaringen heeft met het implanteren van goudkorrels bij hun eigen hond en/of paard.

Drie van de deelnemende paarden (met complex ziektebeeld en langdurige klachten) zijn inmiddels overleden. Dit zijn tevens de paarden geweest, waarvan zowel door eigenaren als door Den Hoek, is beoordeeld dat de behandeling met goudkorrels helaas niet succesvol is verlopen.

Mits juist geïndiceerd, lijkt het implanteren van goudkorrels een zeer effectieve behandelmethode te zijn. Aanleiding genoeg om uitgebreider onderzoek naar deze behandelmethode te blijven doen!

Opvallend is dat de meeste deelnemende eigenaren, nadat de aandoening langer dan 6 maanden bestond, over zijn gegaan tot het implanteren van goudkorrels bij hun dier. De onbekendheid van deze therapie kan hiervan de oorzaak zijn. Tevens is naar voren gekomen dat het enige tijd duurt voordat de resultaten van de behandeling zichtbaar worden. Opmerking hierbij is dat de resultaten bij paarden vaak pas na 6 weken zichtbaar zijn, terwijl de resultaten bij honden vaak eerder zichtbaar zijn.

Het volledige rapport online: rapport goudkorrel perceptie-onderzoek

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met STEHD via e-mail aan info@stehd.nl.

Scroll naar boven