Den Hoek

Privacy-en-cookiesverklaring

Privacy-en-cookiesverklaring

[print-me] Klik op de print button om de Privacyverklaring te printen en klik hier om onze privacyverklaring te downloaden.

Privacyverklaring Holistische Praktijk Den Hoek

Den Hoek Holistische praktijk voor dier & mens, gevestigd aan Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.holistischdierenarts.nl
info@holistischdierenarts.nl
Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt
030-2961462

Persoonsgegevens die wij verwerken
Holistische praktijk Den Hoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Holistische praktijk Den Hoek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheidgegevens mens en dier
 • burgerservicenummer (BSN)

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Holistische praktijk Den Hoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Goederen en diensten te leveren: De medische behandeling van mens en dier en het versturen medicatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze webshop
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, indien u zich expliciet aanmeld

Geautomatiseerde besluitvorming
Holistische praktijk Den Hoek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Holistische praktijk Den Hoek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Holistische praktijk Den Hoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijn Reden
Personalia in Animana15 jaarIndien u wederom gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben wij uw gegevens beschikbaar.
Adres  in Animana15 jaarIndien u wederom gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben wij uw gegevens beschikbaar.
Medische informatie in Animana15 jaarIndien u wederom gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben wij uw gegevens beschikbaar.
Personalia webshop account2 jaar na non actiefIndien u wederom gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben wij uw gegevens beschikbaar.
Adres  webshop account2 jaar na non actiefIndien u wederom gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben wij uw gegevens beschikbaar.
Personalia in Online inschrijfformulierDirect na invoeren (maximaal 2 dagen)Gegevens worden per mail ontvangen op praktijk computer
Adres  in Online inschrijfformulierDirect na invoeren (maximaal 2 dagen)Gegevens worden per mail ontvangen op praktijk computer
Medische informatie in Online inschrijfformulierDirect na invoeren (maximaal 2 dagen)Gegevens worden per mail ontvangen op praktijk computer

Delen van persoonsgegevens met derden

Holistische praktijk Den Hoek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Holistische praktijk Den Hoek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam organisatie

Gegevensverwerking
Animanaopslag persoonsgegevens en medische gegevens t.b.v. medische behandeling en financiële administratie
Incasso bureau DAS (alleen bij opstarten incasso traject)Persoonsgegevens (NAW en geboortedatum) en factuurgegevens indien incassotraject wordt opgestart.
Hosting2GOde persoonsgegevens  in het webshop account van de client en de webshop orders; t.b.v. hosting website database u0026amp; opslag backup website:
Vier accountantsnaam client in de financiële administratie t.b.v. opstellen jaarcijfers.in
RabobankNaam en bankrekening nummer indien een betaling van de klant terug geboekt moet worden en t.b.v. het verwerken van betalingsverkeer.
Idexx lab bloedonderzoek Diernaam cliënt indien een diagnose via bloedonderzoek wordt uitgevoerd.
Google AnalyticsRecaptcha, t.b.v. beveiliging website met betrekking tot robots/
DHLNAW gegevens t.b.v. versturen medicatie naar de klant /

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Holistische praktijk Den Hoek gebruikt alleen technische en functionele cookies, voor de optimale werking van de winkelwagen in onze webshop. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website, webshop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website en webshop naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Holistische praktijk Den Hoek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@holistischdierenarts.nl.

Klik hier voor het standaard formulier dat u kunt gebruiken voor uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Holistische praktijk Den Hoek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Holistische praktijk Den Hoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Wij beschikken over een protocol datalekken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@holistischdierenarts.nl.

Scroll naar boven